sarvak logo
sarvak logo

راندن لوله جداري توضیحات: معرفی سرویس راندن لوله های جداری، آستری و لوله مغزی سرویس راندن لوله های جداری، آستری و لوله مغزی که به اختصار TRS نامیده میشود یکی از سرویسهای اصلی مورد نیاز در هنگام حفر یا تعمیر انواع چاههاست. این سرویس از نخستین سرویسهای راه اندازی شده در سروک کیش به شمار میرود به طوریکه سابقه نخستین عملیات TRS در سروک به اواخر دهه 1380 خورشیدی و اندکی بعد از تاسیس شرکت، باز میگردد. در حال حاضر شرکت سروک کیش دو مجموعه کامل تجهیزات TRS در تمام سایزها در اختیار دارد و از معدود شرکتهای فعال در بازار داخل است که توانمندی راندن انواع لوله های ساخته شده از آلیاژهای مقاوم به خوردگی (CRA) را در تمام سایزهای موجود دارد. بهره مندی از... ادامه مطلب
سرویس های دیگر